Cennik

Maks Szok

  •  Obowiązuje od godz. 700 do 2230.
  •  Upoważnia do 1 wejścia dziennie (fitness+siłownia) do Fitness Szok lub Cube Szok.
  •  Obejmuje dodatkowo karnet na Slim Belly®, Vibrotrening oraz Saunę Infraded za dopłatą 110,- zł (12 treningów).
  •  Obowiązuje przez 30 dni od pierwszego wejścia.
30 dni 129,- zł
3 m-c 319,- zł
6 m-c 590,- zł

Senior Szok

  • obowiązuje od godz. 700 do 1600 (godz. oddania kluczyka do szafki). Przekroczenie limitu czasu powoduje naliczenie opłaty w kwocie 10,- zł
  • Upoważnia do wejścia na trening siłowy i fitness.
  • Obowiązuje przez 30 dni od pierwszego wejścia.Karnet Senior Szok mogą wykupić osoby powyżej 55 roku życia za okazaniem  ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wiek
1 m-c 79,- zł

Slim Belly®, Vibrotrening, Sauna Infrared

  • Obowiązują wcześniejsze zapisy
Slim Belly® 236,- zł
Slim Belly® dopłata do Maks Szok 110,- zł
Vibrotrening 10x 99,- zł
Vibrotrening 10x dopłata do Maks Szok 50,- zł
Sauna Infrared 1x 20,- zł
Sauna Infrared 4x 40,- zł
Sauna Infrared 8x 72,- zł